Hur man byter Generator på en 2001 Honda Accord

December 23

2001 Honda Accord kommer med antingen fyra dörrar eller två dörrar, och standardmotorn är en V-6. Växelströmsgeneratorn är placerad på den övre vänstra sidan av motorn, och spännrullen som frigör generatorremmen är strax under generatorn. Generatorn är mycket tillgänglig, vilket gör att ersätta det något lättare än på andra fordon. Med lite tid och några grundläggande verktyg, bör du kunna ändra generatorn på 2001 Accord.

Instruktioner

1 Ta bort de båda batterikablarna från batteriet genom att lossa anslutningarna med hjälp av en tång. Skjuta ifrån dem åt sidan. Låsa tången på armen på spännaren.

2 Dra tången mot framsidan av motorn för att lossa spänningen på remmen. Dra av remmen från remskivorna på generatorn och spänn.

3 Dra slangen framför generatorn från klämman med hjälp av handen och skjut slangen åt sidan. Ta bort de övre och nedre monteringsbultarna från baksidan av generatorn med hjälp av spärruppsättningen.

4 Dra generatorn från motorblocket. Placera den nya generatorn på motorblocket och rada upp monteringshålen på motorblocket med de på den nya generatorn. Sätt tillbaka och dra åt skruvarna till den nya generatorn.

5 Byt remmen och batterikablarna på motsatt sätt som du tog bort dem och stänga huven. Starta motorn för att tillåta den nya generatorn för att ladda i ca 10 minuter.