Hur man ansluter batteriet till en kopplingsplint

October 2

Hur man ansluter batteriet till en kopplingsplint


Plintar är praktiskt för att göra flera anslutningar till en marin batteri. En stor kabel gör anslutningen från varje terminal på batteriet till sin egen plint. Kopplingsplinten är en serie av anslutningsbultarna som är anslutna inuti ett icke ledande mount. En stor terminalregeln på änden bär ström från batterikabeln till de små terminaler. De små anslutningsbultarna använder ring eller U-terminaler krusade till ledningarna som livnär dina enheter. Plinten och batterikablarna måste vara dimensionerad för att bära lasten från alla dina enheter.

Instruktioner

1 Lägg den röda och svarta kabeln längs den önskade dirigeringen från batteriet till kopplingsplint. Klipp kabeln till rätt längd - var noga med att inte klippa det för kort.

2 Strippa den sista 1/2 tum av isoleringen bort av alla fyra ändar. Sätt varje ände i en kabelsko och placera klacken i klacken VECKARE. Slå VECKARE med hammaren tills klacken noggrant veckad tight.

3 Anslut kablarna till batteripolerna - röd till positiv, svart till negativ - och deras respektive plintar. Montera låsbrickorna och dra åt batteriskruvarna och plint muttrar ordentligt.

Tips

  • Montera plintar nära varandra för att underlätta anslutning av kablarna till enheterna och för att underlätta felsökning. Se till att blocken och ledningar är dimensionerade för att bära sin last, och säkringarna är dimensionerade för att skydda den minsta tråd i kretsen.