Yamaha Quad bakbroms Anvisningar för byte

May 7

De bakre bromsarna på en Yamaha quad är monterade på en metallram runt toppen av de bakre broms rotorer på varje sida av den bakre. Du behöver inte ta bort de bakre däcken för att få tillgång till de bakre bromsoken eftersom bromsok är rätt bakom bakdäcken i fri sikt.

Instruktioner

1 Lossa de två skruvarna på baksidan av bromsok på bakhjulet med hjälp av spärr set. Storleken varierar vara årsmodell. Dra upp på tjocklek för att ta bort den från rotorn.

2 Dra de två bromsbelägg från mitten av bromsoket. Tvinga bromsok s kolven tillbaka in i bromsoket med hjälp av handtaget på spärr.

3 Skjut ersättningsbromsbeläggen i mitten av bromsok. Placera bromsok på ramen runt rotorn och tryck nedåt tills monteringshål radas upp. Dra åt monteringsbultarna med hjälp av spärr set tills bultarna ordentligt.