Så här ställer en Holley Double Pumper Sekundär Idle Justering

April 28

En Holley Double Pumper är en fyra-FAT förgasare med ett aktivt sekundärt system - det vill säga, två bränslepumpar, två doseringsblock och därefter två inställningspunkter för tomgång. Specifikt har varje doseringsblocket en uppsättning tomgång justeringsskruvar, en på varje sida av doseringsblocket. Detta kallas en fyra-hörn tomgångsjusteringssystem. Genom att justera tomgångsblandningsskruvarna, justera du förgasaren luftbränsleblandning tills motorn går jämnt.

Instruktioner

1 Fästa den öppna änden av gummislangen som härrör från en vakuummätare till den öppna vakuumporten på insugningsröret - komponenten på vilken förgasaren är monterad.

2 Skruva varje skruv, på både primär- och sekundärdoseringsblock, fyra totalt, medurs tills de lätt botten. Sedan tillbaka dem 1-1 / 2 varv. Detta återställer tomgångsblandningen

3 Starta motorn och påbörja processen med att vrida varje skruv, i lika steg om 1/2 varv, tills den maximala vakuumnivån uppnås. När ytterligare varv på blandningen skruvarna inte påverkar vakuumnivån, har du uppnått den optimala avstämnings nivå.