Ford Expedition Brake Problem

September 1

Ford Expeditioner är sport-utility fordon som ofta har problem med sina låsningsfria bromssystem. Ford Motor Company påminde Expedition modeller 1998 och 2007, på grund av felaktig ABS-teknik.

Låg bromsvätska

ABS-bromsar förlita sig på en lämplig nivå av bromsvätska för att bromsa och stanna fordonet via hydraultryck. "Automobile Magazine" rapporterar att 2008 Expedition hade problem med de hydrauliska ventiler, som byggdes utan extra kontroller bollar. Avsaknaden av check-bollar begränsade flödet av bromsvätska till bromsen, varigenom ABS-systemet på den expedition att ofta vara ineffektiv.

hållaren Clips

Ford Motor Company tidiga återkallande på 1999 Expedition, den 17 november, 1998 var på grund av saknad hållare klipp i bromsenheten. Vissa expeditioner befanns ha hållare klipp saknas helt, medan andra hade hållare klipp som var endast delvis installerade. Utan hållare klipp ökade expeditionens stoppsträckan. Detta satte förare i riskzonen för en kollision, enligt "Automobile Magazine."

varnings~~POS=TRUNC

ABS-varnings-ljusaktivering är en annan bromsproblem hittas med expeditioner. ABS varningslampor är utformade för att aktiveras när sensorer känner ett problem med bromssystemet. Enligt "du fixa bilar" Ford fordon upplever felaktiga ABS-sensorer som aktiverar varningslampan när något fel med bromsarna.