Hur får man det bästa film på HDTV med en satellitmottagare

April 21

Om du vill få bästa möjliga bild av din high definition TV och ansluten satellittelevisionsmottagare box, du kommer att vilja ansluta satellitboxen till TV: n med en HDMI-kabel. Ingen annan typ av videokabel kan skicka både okomprimerat ljud och video via en enda kabel, samt skicka äkta högupplösta videobilder från en källa till en annan. HDMI är den enda kabel som kan sända 1080p video information, som är äkta high definition.

Instruktioner

1 Anslut en HDMI-kabel till en av HDMI-ingångarna på TV: n. Alla högupplösta TV-apparater har åtminstone en HDMI-ingång, men många har mer. Dessa ingångar är nästan alltid placerade på vardera sidan eller baksidan av tv-apparaten.

2 Anslut den andra sidan av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på din satellit-TV-box.

3 Slå på din HDTV. Slå på satellit-TV-box.

4 Tryck på TV: ns fjärrkontroll s "Input" knappen tills "HDMI" input etiketten visas på skärmen. Din TV måste ställas in till denna ingång för att ta emot program från satelliten TV-boxen via HDMI-kabeln. Du får nu bästa möjliga bildkvalitet från din satellit-TV-box på din HDTV.