Moto Q 9m Tutorial

May 14

Moto Q 9m Tutorial


Motorola Moto Q 9m mobiltelefon gör och svarar på samtal och innehåller organisatoriska och underhållande program. När du ställer in Q 9M, kan du behöva vägledning för att använda en del av sina vanliga funktioner.

samtal

När telefonen är i viloläge, skriva ett 10-siffrigt telefonnummer i telefonen med den numrerade knappsatsen. Tryck på den gröna "Ring / svar" knappen på vänster sida av telefonen för att skicka samtalet. Telefonen kommer att ringa. Tryck på "Call / svar" för att svara på ett inkommande samtal eller tryck på den röda "End Call" knappen för att skicka det till röstbrevlådan.

texter

Om du vill skicka ett textmeddelande, tryck på "Start" och välj sedan "Meddelanden", "Textmeddelanden" och "New". Ett nytt textmeddelande visas. Skriv in ett kontaktnummer i "Till" -fältet och skriv ett meddelande med bokstavstangenterna i "Meddelande" -fältet. Välj "Skicka" för att skicka ett textmeddelande till kontaktnummer.

foton

Tryck på "Camera" -knappen på framsidan av Q 9m att ta en bild. Kameraskärmen visas på displayen. Objektivet, som ligger på baksidan av kameran, mot motivet. Tryck på "Camera" -knappen för att ta bilden och spara den i telefonens interna minne.