Hur man koppla bort strömDörrKontakt för en 1992 Chevy Silverado

May 27

1992 Chevy Silverado (officiellt kallas Chevy C / K1500) fanns med makt fönster och makt dörrlås. Båda funktionerna är inkluderade i samma omkopplare, som är integrerat i dörrpanelen istället för att vara monterad på en separat avtagbar panel. Detta innebär att du måste ta bort hela dörrpanelen för att få tillgång till kraften dörr och power-fönsterkontakt anslutning. När nås, kopplar omkopplaren är okomplicerad.

Instruktioner

1 Ta bort de två skruvarna från insidan dörrhandtag trim. Öppna dörrhandtaget. Ta tag i trim och dra bort från panelen.

2 Dra gavlar av flexibla dörrhandtaget. Bakom locken hittar du två skruvar. Ta dem och ta dörren dra bort.

3 Vrid dörr låsknappen att skruva det. Ta bort ytterligare två skruvar från den övre kanten av luckan.

4 Skjut dörrpanelen upp från botten några inches, och sedan försiktigt dra bort från dörren tillräckligt långt för att komma åt ström dörr och power-fönsterkontakt anslutning.

5 Skruva loss de två vita hållarna från omkopplaren anslutningen. Ta tag i basen av anslutningen och dra bort den från växeln att koppla den.