Så här testar transmissionsolja i en WRX

April 25

Transmissionsolja i din Subaru WRX måste testas med jämna mellanrum för att se till att det finns tillräckligt med vätska i överföringen. Eftersom WRX är fyrhjulsdrift fordon, kan det uppleva större än normalt slitage på växellådan jämfört med andra fordon, så försumma vätskenivån är att be om problem. Om vätskenivån är kroniskt låg, kan det leda till katastrofala transmissionsfel, vilket kräver en fullständig ombyggnad eller utbyte av transmissionen beroende på skadans omfattning.

Instruktioner

1 Parkera WRX på ett plant underlag och öppna dess huva, med motorn avstängd och svalnat. Leta överföringsstickan till vänster om laddluftkylare.

2 Dra Öglehandtag ur transmissionen och torka av transmissionsolja med en trasa.

3 Sätt transmissionsstickan i påfyllningsröret, tills den bottnar, sedan ta bort det.

4 Kontrollera vätskenivån på änden av mätstickan. Wrx har en "L" och ett "F" märke på den änden av överföringsstickan. Vätskenivån bör ligga mellan dessa två varumärken.