Hur du överföra dina kontakter från en Samsung Omnia I910 till en Blackberry Tour

January 31

Samsung Omnia I910 och BlackBerry Tour är både globala system för mobil kommunikation smartphones som kräver användning av en abonnentidentitetsmodul. En av funktionerna i SIM-kort är förmågan att lagra kontaktinformation och överföra denna kontaktinformation mellan mobila enheter. Därför kan du överföra dina kontakter från din Samsung Omnia till din BlackBerry Tour genom att installera SIM-kortet från din Samsung Omnia i din BlackBerry Tour.

Instruktioner

1 Ta bort bakstycket på din Samsung Omnia telefonen. Ta bort batteriet och skjut ut SIM-kortet i telefonen.

2 Ta bort bakstycket på din BlackBerry Tour. Ta bort batteriet och sätt i SIM-kortet i SIM-kortfacket. Sätt tillbaka batteriet och bakstycket och slå på enheten.

3 Välj "Kontakter" alternativet på din BlackBerry Tour.

4 Välj "Meny" och välj sedan "SIM-telefonbok."

5 Välj "Kopiera alla till kontakter" för att överföra kontakter från SIM-kortet till din BlackBerry Tour.