Hur man installerar en bränslepump i en 2000 Dodge Caravan

August 28

Hur man installerar en bränslepump i en 2000 Dodge Caravan


Bränslepumpen på Dodge Caravan är en del av motormontering som hjälper pump bränsle runt motorn. Med tiden kan dessa delar vara bli sliten eller skadad, behöver bytas ut. Du kan plocka upp en ersättare bränslepump från din lokala auto butik. Se till att du vet den specifika modell av din husvagn så att du får rätt bränslepumpen som behövs för ditt fordon.

Instruktioner

1 Höj Dodge Caravan från marken med hjälp av en domkraft. För extra stöd, står plats jack under fordonet.

2 Öppna tanken och sifon så mycket bränsle som möjligt ut ur tanken. Du kan göra detta med ett plaströr och en klar behållare, även om det skulle vara mycket lättare att köpa en sifon kit.

3 Koppla bränsleledningarna från sina kontakter. Linjerna ska bara lossna när du ansöker kraft med händerna. Ta bort sensorn kabeln genom att dra ur kontakten. Använd en skiftnyckel för att ta bort fästskruvarna från bränsletanken och ta bort den från fordonet.

4 Ta bort O-ringen och bränslepumpen från fordonet. Placera den nya bränslepumpen och O-ringen i fordonet och fäst den på plats med bultar.

5 Montera bränsletanken och komponenter i fordonet, efter att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning. Sätt bränsle i tanken. När de är färdiga, kontrollera att det inte finns några läckor kommer ut ur fordonet.