Hur vill överföra samtal till en extern linje på en Toshiba DK Phone System

April 4

Toshiba DK Phone System är en serie av affärs telefonisystem. Den Strata CTX DKT2204-Ct och DKT2304-CT Cordless Digitala telefoner är ett par exempel på telefoner som utformats speciellt för att användas med Toshiba DK telefonsystemet. Systemet är utformat för att användas i både små och stora företag både och har ett komplett utbud av funktioner som inkluderar långväga vägtull tillgång, samtal och höghastighets digitala tjänster, inklusive ISDN. Det har även enklare funktioner såsom grundläggande samtalsöverföringar.

Instruktioner

1 Tryck på "CNF / Trn" -knappen under ett samtal. När du trycker på den här knappen kommer du att höra en kopplingston.

2 Ring utanför linjen.

3 Tryck på "CHF / Trn" knappen när den uppringda parten besvarar samtalet.