Hur man tar bort strålkastaren på en Thunderbird

April 21

För att göra ändringar i Ford Thunderbird främre ände, såsom byte av fabriks grillen, kommer du troligen måste ta bort bilens strålkastare. Strålkastaren kan också busted, vilket skulle kräva dig att byta ut den. Strålkastaren på Ford Thunderbird är en retrostil cirkulär ljus som bara inrymmer glödlampan. Fordonet använder en separat lamphuset för parkeringsljus och blinkers.

Instruktioner

1 Stäng av motorn för säkerhet. Hitta metall ankare bakom strålkastaren. Ta tag i ankare av den vinklade huvudet och dra upp dem för att ta bort dem. Det finns två ankare bakom varje strålkastare.

2 Inspektera den bakre kanten av strålkastaren. Du ser en Phillips skruv. Ta bort den med en stjärnskruvmejsel.

3 Skjut strålkastaren framåt försiktigt. Var försiktig, är ledningarna och lampan fortfarande fäst vid den.

4 Dra ledningarna kontakten försiktigt bort från baksidan av strålkastaren att koppla bort den. Ta tag i plastmuttern som omger lamphållaren och vrid den moturs för att ta bort den.

5 Ta tag i lamphållaren och dra den rakt bakåt. Strålkastaren är nu bortkopplad och avlägsnas från Thunderbird.