Hur fungerar Motorcykel Point Tändning Arbete?

December 16

Hur fungerar Motorcykel Point Tändning Arbete?


Breaker punkts tändsystem fanns tillgängliga i enkel- eller dubbelpunkt system före dagens moderna elektroniska tändsystem. Dual-punktsystem hade också två tändspolarna i stället för en. Många äldre motorcyklar fortfarande använda poängsystem trots nyare ersättande system finns tillgängliga.

Komponenterna

Den punkt tändsystemet har en tändspole, en punkt kam som öppnar och stänger de punkter, de punkter i sig och en kondensor, eller kondensator. Den punkt kammen är ansluten till vevaxeln och vänder med motorn. Poängen är justerbara så att gnistan kan tids.

Hur de fungerar

Primärspänning till spolen löper genom punkterna. Punkterna är stängda för det mesta, och det är när det magnetiska fältet byggs upp i spolen. När punkterna öppna fältet kollapsar, och gnista sänds till tändstiften. Kondensorn kan de punkter för att öppna utan överslag eller förbränning. Det ger spänning en plats att gå när de punkter öppna.

Dwell och Gap

Punkter måste stanna stängda för en viss tid, eller bo. Detta tillåter en tillräckligt stor magnetfält för att bygga i spolen för att producera en tillräckligt stark gnista för antändning. Poängen måste också gapped på ett visst avstånd. Om avståndet är för stort, kommer gnista vara svag. Om det inte är tillräckligt stor, kommer det magnetiska fältet i spolen inte helt kollapsa och att producera svag gnista samt. Dwell mäts med en uppehållstid meter, och gapet kan mätas med bladmått.