Hur fungerar en Choke Arbetet med en Carter förgasare

July 7

Hur fungerar en Choke Arbetet med en Carter förgasare


Carter varumärke förgasare var allmänt används som originalutrustning av en rad olika fordonstillverkare. Den väl utarbetat och pålitlig drift av Carter förgasare ledde till deras användning på allt från tippflak till korvetter. Förgasarna var även används i militära tillämpningar under andra världskriget, för att driva robusta maskiner som behövs i det heroiska insatser. Produktinnovationer fortsatte ända fram till företagets död, när bränsleinsprutning borstade sådan teknik undan. Från ett fat YF modeller som finns på raka sex Mavericks till plastarbetsföra Thermoquads ovanpå stora block Chrysler, kväva funktioner är i stort sett identiska.

fjärilar

Choke bladet tjänar till att slutaren den luft som strömmar även om halsen av förgasaren. Det plattliknande blad roterar på en axel som löper mitt emellan bladytan. Bladet är vanligtvis runda, som en tallrik, och är ibland hänvisad till som en "butterfly" eftersom den visas som vingar på vardera sidan av skaftet. Choke bladet kan vara mer avlång form, för att täcka både primära fat fyra fat förgasare. Dessa anordningar är placerade vid toppen av förgasaren halsen, där luftintaget initialiseras. Slutare från luften, eller "kvävning" flödet är nödvändigt för kallmotorstarter.

Spring Times

Olika medel användes för att manipulera choke åtgärder Carter förgasare under årens lopp. En förarmanövrerad chokevajer var den vanligaste utforma används på tidigare förgasare, medan senare modeller som används en lindad termostat fjäder för att stänga chokebladet. Dessa fjädrar var typiskt belägen i en grund urtagning i insugningsröret. En förbindelsestång ansluten choke bladet till våren, vilket tvingade bladet mot det stängda läget när den är kall. Som inloppsröret värmdes genom den fungerande motorn, skulle fjädern slappna av och öppna choken bladet. Förbättringar i material och konstruktioner som tillåts termostat fjädern inneslutas i ett hölje som tillåter justering för att kompensera för blekning fjäderspänningen. Dessa fjädrar är direkt anslutna till choke bladet, och upphettades på distans, för ett snabbare svar. Varm luft från avgasgrenröret kan pejlat in i fjäderhuset, men så småningom elvärme visade sig vara den metod som.

The Missing Link

Bara blockerar inkommande luft av en förgasare skulle orsaka en motor för att stanna, och åtgärder vidtas för att övervinna denna tendens under choke applikationer. Rörelser choke bladet speglas av gasinmatningsskivorna av förgasare. Koppling mellan choke bladet, eller våren, driver ett steg kam som tjänar till att öppna gasinmatningsskivorna något. Choke bladet stängs efter föraren pumpar gaspedalen, och det stegformade kammen håller gasspjället öppnas för en förutbestämd inställning. Den ökade motorvarvtalet hjälpmedel kall motor funktion och bidrar till uppvärmningen av delar och vätskor, att bevilja en rimlig nivå av prestanda vid uppstart.

Inre krets

När choken är stängd, och gasinmatningsskivorna är på glänt, drar motorn vakuum bränsle genom olika portar och kretsar i förgasaren halsen. Dessa munstycken och hamnar normalt inte används när motorn går på tomgång. Men så länge som choke bladet hindrar luftflödet, drar den intensiva motorvakuum extra bränsle genom dem in i förgasaren halsen. Ett venturirör placeras i halsen, eller trumma, av förgasaren syftar luftflödet under de uppmätta portarna för att öka bränsletillförseln till den kalla motorn. När choke bladet öppnas, undertrycket i halsen passage försvagas, och mindre bränsle dras in. Steg kammen släpps gradvis när choken öppnas och motortomgångsvarvtal, och förgasare bränsleleveransmetoder återgå till det normala.