Felsökning en Samsung HLT6176SX / XAA

July 25

Samsung HLT6176SX / XAA är en variant av den standard Samsung HLT6176S projektions-TV. Den enda skillnaden mellan basmodellen och variationerna är antalet ingångar på TV: n. TV: n stöder 480p, 480i, 720p, 1080p och 1080i resolutioner och erbjuder komposit, HDMI, VGA och S-videoingångar. En mängd olika vanliga problem är förknippade med TV: n, såsom problem med bildskärmen, fjärrkontroll frågor och en bild visas inte. Ofta kan dessa problem lösas genom felsökning och du kan undvika en resa till en reparatör.

Instruktioner

Ljus eller mörk bild

1 Tryck på "Meny" på fjärrkontrollen.

2 Markera "Bild" med pilknapparna och tryck sedan på "Enter".

3 Tryck på "Down" pil för att markera "Ljusstyrka". Justera TV: ns ljusstyrka med hjälp av "vänster" och "höger" pilknapparna.

4 Tryck på "Upp" pil för att markera "Kontrast". Justera kontrasten med hjälp av "vänster" och "höger" pilknapparna och tryck sedan på "Exit" för att spara dina ändringar och stänga menyn.

Fjärr kommer inte att fungera

5 Ta bort föremål som kan blockera signalen mellan fjärrkontrollen och TV: n. Alternativt, torka den övre delen av fjärrkontrollen för att avlägsna all smuts och skräp. Den övre delen av fjärrkontrollen är där sensorn är belägen.

6 Tryck på "TV" på fjärrkontrollen för att se till att fjärrkontrollen försöker kommunicera med TV: n istället för någon annan anordning.

7 Byt ut batterierna i fjärrkontrollen om de befintliga batterierna är slut. Alternativt kontrollera att batterierna är korrekt isatta.

Ingen bild

8 Kontrollera kontakterna anslutna till uttagen på baksidan av TV: n för att se till att de är ordentligt intryckta i uttagen. Kontrollera också kontakterna på källenheten. En lös bildskärmskontakt kan resultera i en förvrängd bild, missfärgade bild eller bilden inte visas på skärmen.

9 Tryck på "Source" på fjärrkontrollen och se till att rätt källa som ska visas på TV: n är vald. Om felaktig källa väljs kommer ingen bild eller en bild från en annan källa visas.

10 Byta kanal om det inte finns någon bild i samband med en kanal som du drar in över luften för att se om andra kanaler har samma problem. Om andra kanaler dras in, det finns ett problem med den signal som är associerad med kanalen som inte kommer in. Men om alla kanalerna inte visas, försök att justera antennen för att se om något blockerar signalen, såsom träd eller byggnader.