Vad gör en ny bil lukt?

July 20

Vad gör en ny bil lukt?


Nästa gång du är i en ny bil och andas för att njuta av den nya bilen lukt, kanske du vill hålla andan och öppna fönstren i stället. Doften är troligen byggd upp gifter frigörs av syntetiska material i bilen.

Vad du luktar

En Greenguard Environmental Institute (GEI) studien mätte nivåerna av flyktiga organiska kemikalier (VOC) i det inre av tre nya bilar. VOC är gaser frigörs från plasten, lim, tätningsmedel och andra material som används i nya bilar, och innehåller en mängd olika kemikalier. Studien fann mer än 100 olika kemikalier i bilar, inklusive formaldehyd, bensen och ättiksyra. Bilen som satt på partiets längsta hade de högsta nivåerna av VOC.

Hälsoeffekter

Enligt US Environmental Protection Agency, kan dessa kemikalier har på kort och lång sikt negativa hälsoeffekter. VOC irritera ögon, näsa och hals och orsaka huvudvärk, illamående och skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Vissa av dem kan orsaka cancer. Barn är mer sårbara för VOC eftersom de andas in mer luft i förhållande till sin storlek.

Rättsmedel medel~~POS=HEADCOMP

Hålla dina fönster öppna för ventilation, särskilt under varmt väder, och försöka minimera ditt barns exponering för en ny bil interiör tills den har haft en chans att vädra ut.