Hur är väte bränsleceller som påverkar miljön?

July 23

Hur är väte bränsleceller som påverkar miljön?


Många forskare och miljö främja vätebränsleceller som en partiell eller total lösning på klimatförändringar och luftföroreningar. Medan vätgasdrivna bränsleceller, som drivs och används på rätt sätt, är ekologiskt mindre skadliga än förbränningsmotorer och producera mer energi med mindre avfall, är deras status inte är lika entydig som vissa supportrar hävdar. Frågor om vätgasläckage, infrastruktur och tillverkning av väte fortfarande måste lösas.

Hur bränsleceller Arbete

Bränsleceller fungerar genom att utsätta väte till ett förfarande för elektrolys, i vilka vätet får en laddning genom tillförsel av elektricitet. Detta laddade väte fungerar sedan som en kraftkälla för att driva en motor eller motor. Bränsleceller kan användas för att driva bilar, lastbilar och bussar, liksom i nationell rätt för uppvärmning och ljus.

Slå bränslecellen

Befogenhet att förbereda en vätgasdrivna bränsleceller är en potentiell källa till föroreningar. Det behövs en annan kraftkälla i syfte att elektrolysera väte. För närvarande är de flesta vätgasproduktion sker med fossilbränslebaserad energi. Även om detta verkar motsägande som ett sätt att minska användningen av fossila bränslen, det finns fördelar. Genom att producera väte (och med användning av fossila bränslen) på en central plats, i stället för i miljontals enskilda bilar, kan ökad effektivitet och föroreningar mer effektivt kontrolleras. Mycket forskning pågår på vätegenererande kapacitet vindkraft, solenergi och kärnkraft.

infrastruktur~~POS=TRUNC Utmaningar

För närvarande, är effekten av vätebränsleceller på miljön minimal eftersom deras användning är så begränsad. Till skillnad från bensin är inte tillgänglig på stationer över hela världen väte. För väte att bli ett livskraftigt alternativ skulle en massiv förskjutning av transportinfrastrukturen från fossila bränslen till väte behöva inträffa. Detta kommer inte att ske förrän bilister, företag och regeringar blivit övertygad om fördelarna med väte och är villiga att investera enorma kapital som denna förändring skulle kräva.

Fördelar med bränsleceller

Till skillnad från förbrännings och förbränning av fossila bränslen, gör bränsleceller inte producera partiklar eller andra än vattenånga och en liten mängd koldioxid utsläpp. Produktion av vätgas kan centraliseras inom tätt kontrollerade miljöer, vilket teoretiskt minska den utbredda luftföroreningar som är inneboende i nuvarande bil teknik. Även på grund av komplikationer av sin tillverkning, är väte egentligen inte en "nollutsläpp" kraftkälla som vissa skulle hävda, men det verkar vara en förbättring av petroleum. Framtida utveckling i vind- och solenergi kan lyckas minska sitt ekologiska fotavtryck ytterligare.

Faror och nackdelar med bränsleceller

Enligt Thom Rahn av National Center for Atmospheric Research i Boulder, Colo., Kan utbredd vätgasläckage i tillverkning eller transport förvärra klimatfrågan som uttunningen av ozonlagret och den globala uppvärmningen. (Se referenser 3) Vätgas är en explosiv gas, och om felaktigt lagras eller transporteras kan utgöra en säkerhetsrisk. En mer subtil nackdel kan paradoxalt nog utvecklas från väte rykte som ett rent bränsle. Om väte blev utbredd som en utsläppsfri energikälla, kan allmänheten börjar köra och resa ännu mer, vilket ökar andra ekologiska problem såsom vägbyggen, djurdödar, stadsutbredning och förlust av vildmarken och jordbruksmark till ytterligare urban tillväxt.