Hur man ansluter en Canon Rebel XS till en TV

August 22

Canon Rebel XS är en 10,0 megapixel digital SLR-kamera som lämpar sig för medelaktivt fotografer. Bland enhetens olika funktioner är en videoutgång gömd under en lucka. Detta gör det möjligt för en användare att visa sina sparade bilder på en tv-skärm, vilket eliminerar behovet av flera personer att publiken runt kamerans LCD-skärm. Canon ger en särskild videokabel med Rebel XS utformats speciellt för detta ändamål, andra videokablar kommer inte att kunna samverka på rätt sätt med kamerans videoutgång.

Instruktioner

1 Öppna kamerans minneskort omslag, som ligger nära botten av den högra sidopanelen. Leta reda på minneskortplatsen. Sätt i minneskortet som innehåller de filer som du vill visa på TV. Stäng luckan till minneskortet.

2 Stäng av TV: n. Hitta kamerans strömbrytare, som ligger på den övre panelen av anordningen; om kameran är på, vrid strömbrytaren till läge "OFF". Undersök den vänstra sidopanel kameran och hitta kontaktskyddet, som ligger nära den nedre kanten av enheten. Öppna locket och anslut den ena änden av videokabeln till motsvarande "VIDEO OUT" porten på kameran.

3 Anslut andra änden av videokabeln till motsvarande "VIDEO IN" eller "LINE IN" porten på din TV. Ställ kamerans strömbrytare till läge "ON". Slår på TV och ställa in enheten så att den kanal som angavs för visning "VIDEO IN" eller "LINE IN" -ingången.

4 Tryck på kamerans play-knappen, belägen vid det nedre högra hörnet på LCD-display; bilden som normalt visas på LCD-displayen visas nu på TV-skärmen.

5 Tryck på "MENY" -knappen, som ligger ovanför det övre vänstra hörnet av LCD-displayen. Använd navigeringsknapparna, som ligger till höger på LCD-displayen, för att välja den fjärde ikonen från vänster. Tryck på "SET" -knappen, som ligger i mitten av navigeringsknapparna.

6 Använd navigeringsknapparna för att välja alternativet märkt "Video syst" och tryck på "SET". Använd navigeringsknapparna för att välja videosystemet som motsvarar din TV. Tryck på "SET" -knappen och tryck sedan på "MENY" -knappen för att avsluta menyn.

7 Använd vänster och höger navigeringsknapparna för att bläddra bland bilderna lagras på kamerans minneskort; den valda bilden visas på TV-skärmen. Stäng av kameran och TV när du är klar tittar på de önskade bilderna. Koppla bort videokabeln från båda enheterna. Stäng kamerans kontaktskydd.

Tips

  • De flesta tv-apparater i USA använder NTSC videosystem; PAL videosystemet är vanligare i Europa, Australien och Asien.