Kan 4Ohm högtalarna fungerar ett hus stereo?

July 20

Kan 4Ohm högtalarna fungerar ett hus stereo?


Låg impedans 4 ohm högtalare oftast i bilstereo, medan 8 ohms högtalare är mest normalt återfinns i hemmet stereo, PA-system och gitarrförstärkare. Det är vanligtvis inte rekommenderas att använda högtalare två impedans typer tillsammans, men med tanke på rätt behandling, är det möjligt.

Snabb fix

Om du har blåst en högtalare i ditt hem stereo och behöver snabb lösning för att använda en 4 ohm högtalare som ligger runt, upprätthålla en relativt låg volymnivå eller riskerar att förstöra din stereo.

Rätt väg

Vissa hem stereo har en omkopplare, vanligen placerad på baksidan med ingångarna och nätsladden som gör det möjligt att växla mellan 4 ohm och 8 ohm läge. Detta är det bästa scenariot för att använda 4 ohms högtalare för hemmet. Bara vara säker på att alla högtalare som används är 4 ohm.

En annan metod

Om stereo i fråga inte har en 4 ohm alternativ, kan du på konstgjord väg skapa en 8 ohms högtalare genom ledningar två 4 ohms högtalare i serie. Detta görs genom att ansluta den positiva sidan av högtalarkabeln från din stereo till den positiva polen på en 4 ohms högtalare, och den negativa sidan till den negativa terminalen på andra fyra ohms högtalare. Anslut sedan den negativa polen hos den första högtalaren till den positiva polen av den andra.