Felsökning en Sirius antenn som inte detekteras

January 23

Problem med Sirius-satelliten radioapparaten och dess antennanslutning kan härröra från olika frågor av varierande komplexitet. Om enheten visar felet "Antenna Fel", "Check antenn" eller "antennen inte upptäcks" antennen kanske inte har fästs korrekt till enheten. Om dessa fel kvarstår, kan enheten eller dess komponenter vara defekt.

Instruktioner

1 Kontrollera att antennkabeln inte har brutits eller avskurna.

2 Titta på de olika anslutningsledningarna mellan antennen och Sirius mottagningsanordning och konstatera att de alla är anslutna på rätt sätt i sina lämpliga platser.

3 Kontrollera hur antennen är monterad på taket bilen, se till att den har fri sikt mot himlen. Det rekommenderas att det finns åtminstone en 3-tums radie av fritt utrymme (bort från kanterna på taket och andra föremål som en annan antenn eller ett takräcke) runt Sirius-antennen.

Tips

  • Om du fortfarande får fel, är det starkt rekommenderat att ha din enhet kontrolleras av en officiell Sirius servicecenter.