Hur man spela in med en videobandspelare Converter Box

September 6

Hur man spela in med en videobandspelare Converter Box


En omvandlare är ansluten till en videobandspelare för att omvandla digitala TV-signaler till en analog signal videobandspelaren kan spela in och spela. En TV kan anslutas till videobandspelarens utgångar för att kontrollera inspelning framsteg; omvandlaren rutan krokar upp till ingångarna på videobandspelaren. Använd ett par koaxialkablar för anslutningarna, som bör ta mindre än 15 minuter. Videobandspelaren spelar direkt från omvandlare efter normala arbetsrutiner.

Instruktioner

1 Anslut en koaxialkabel från TV-signalen, såsom en antenn, till uttaget märkt "Antenna In" på omvandlare

2 Fäst en andra kabel från "Out to TV" uttaget på omvandlaren till "Antenna IN" på videobandspelaren.

3 Anslut en annan koaxialkabel från videobandspelarens "Out" uttag till "Antenna In" uttaget på TV: n.

4 Ställ in videobandspelaren och TV både kanal 3 eller 4, och ställ in konverterare tunern till kanalen för inspelning.

5 Sätt i ett tomt VHS-band i videobandspelaren och tryck på "Record" knappen för att börja tejpning kanal på converter box.