Hur man använder en Minolta Omedelbar Pro kamera

February 19

Hur man använder en Minolta Omedelbar Pro kamera


Minolta Omedelbar Pro kamera är en traditionell polaroidkamera. Det erbjuder fördelarna med Polaroid kameror, såsom instant foto produktion, samtidigt som man undviker den svåra utvecklingsprocessen av traditionella filmkameror. Minolta Pro kamera är extremt lik en annan kamera, Spectra Pro, eftersom Polaroid producerade båda kamerorna. Minolta Pro använder även samma film som Spectra Pro. På grund av likheterna, handböcker för kamerorna är utbytbara, som kan vara bekvämt för något-stöds Minolta märkta kamera.

Instruktioner

1 Placera båda händerna under kameran och dra spärren, som ligger på sidan av kroppen, för att öppna upp kameran.

2 Ställ in kameran på helautomatiskt läge genom att trycka hela inställningen växlar uppåt, med undantag för exponering switch, som bör ställas in i mitten.

3 Ladda Polaroid Spectra System färgfilm i kameran genom att trycka filmspärrknapp nedåt. Håll foliepaketet i kanterna och skjut in den i kameran. När du stänger dörren, kommer batteriet i förpackningen driva kameran.

4 Rikta kameran mot motivet och tryck ned avtryckaren halvvägs.

5 Tryck på avtryckaren helt när den gröna indikatorlampan visas i sökaren.

6 Ta bilden som matas ut från kameran. Hantera det försiktigt inom de första 60 sekunder medan den utvecklas.

Tips

  • Böjning eller lufta bilden kommer att störa framkallningsprocessen.