Hur man programmerar en RCA CRK76AD1 Remote

February 26

Modellen CRK76AD1 av RCA är en universell fjärrkontroll som används med RCA mottagare modeller RT2300, RT2300R, RT2400 och RT2400R. Fjärrkontrollen kan styra ytterligare komponenter som är anslutna till RCA-mottagare. Detta kan inkludera din TV, DVD-spelare eller videobandspelare. Emellertid kan fjärrkontrollen även användas om du inte har den ursprungliga RCA-mottagaren. Innan du försöker programmera fjärrkontrollen kontrollera att den är klar att använda.

Instruktioner

1 Öppna batteriluckan och sätt i två AA-batterier i fjärrkontrollen. Stäng batteriluckan.

2 Slå på komponenten som du vill programmera fjärrkontrollen.

3 Hitta koden för din apparat genom att hänvisa till tabellen på sidan 16 i bruksanvisningen.

4 Tryck på "TV", "DVD" eller "VCR1" -knappen på fjärrkontrollen för att välja lämplig komponenttyp. Håll knappen medan du använder sifferknapparna för att ange koden du hittade i bruksanvisningen.

5 Släpp TV, DVD eller VCR1 knappen. Rikta fjärrkontrollen mot komponenten, och tryck på "Power" -knappen. Om komponenten släcks har fjärrkontrollen programmerats framgångsrikt.

6 Tryck på knappen komponenten på fjärrkontrollen och "Power" knappen igen, om enheten inte svarar första gången.