Hur att starta en vetenskaplig Atlanta DVR

January 21

Hur att starta en vetenskaplig Atlanta DVR


Omstart en vetenskaplig Atlanta DVR ofta rensar fel och problem som du upplever. Den vanligaste omstart metod är att stänga av DVR genom att koppla ur den, och koppla in den igen efter fem sekunder. Men det finns också en påtvingad omstart metod som spelar & # 039; t involverar att koppla ur din Scientific Atlanta DVR.

Instruktioner

1 Leta reda på framsidan av lådan. Du behöver inte flytta din enhet.

2 Tryck ned både "VOL +" och "VOL-" -knapparna. Släpp sedan dessa knappar och tryck snabbt ner på "INFO" -knappen.

3 Se bildskärmen. Displayen ska säga "boot".

4 Vänta ca 15 minuter. Under nedladdningsfasen din enhet tar emot och formatera data.