Hur hittar digitala TV-stationer

May 10

Som den 12 juni 2009 radiostationer över hela landet upphörde sändnings analoga signaler och istället började förlita sig enbart på digitala sändningar. Vad detta innebär är att din gamla analoga antenner inte längre plockar upp signaler. Du antingen behöver en TV som stöder ATSC signaler eller en digital omvandlare rutan för att få digital mottagning. Kabel- och satellitabonnenter påverkas inte. Om du har en DTV-ready set, följ dessa steg för att hitta digitala TV-stationer.

Instruktioner

1 Slå på TV: n.

2 Öppna TV-menyn med hjälp av menyknappen på fjärrkontrollen eller på TV: n.

3 Välj kanal programmenyn. Se till att TV: n är inställd på antenner i stället för kabel, och söka efter kanaler.

4 TV: n kommer automatiskt att skanna och program alla tillgängliga kanaler i ditt område, inklusive digitala sådana.

Tips

  • Söka efter kanaler kan ta några minuter beroende på hur många stationer finns i ditt område.
  • Om TV: n inte plocka upp alla stationer, kan du behöva en DTV converter box eller digital antenner för att få mottagning.
  • Tillgängliga kanaler varierar beroende på område. Konsultera DTV Reception kartan för att se vilka stationer som finns tillgängliga i ditt område.