Hur man tar bort den Tire under 2007 Cadillac STS

May 14

Hur man tar bort den Tire under 2007 Cadillac STS


Om du aldrig har tagit bort ett däck, behöver du inte oroa dig - det är en relativt enkel uppgift. Allt du behöver ta bort däcket på dina 2007 Cadillac STS kom med bilen.

Instruktioner

1 Köra bilen till en jämn yta.

2 Flytta växelspaken i "Park" och stäng av motorn.

3 Avlägsna domkraften och hjulnyckeln från stammen. De ligger med reservdäcket.

4 Lossa muttrarna på däcket med hjulnyckeln. Ta inte bort dem ännu.

5 Lokalisera lyft skåran på plastgjutning på undersidan av de STS ramen nära hjulhuset. Skåran är märkt med en triangel. Domkraften passar ordentligt i skåran. Det finns ett diagram i din instruktionsbok om du har problem med att hitta den.

6 Sänk domkraften med hjulskruvnyckeln tills det lätt kan glida under bilen. Placera den direkt under spåret så att spåren av jack huvudet kommer att passa in i metallspår bakom triangeln på plastgjutning.

7 Vrid hjulnyckeln medurs för att höja fordonet.

8 Skruva loss och ta bort alla muttrarna och ta bort däcket.

Tips

  • Domkraften som följer med bilen är bara för däckbyte. får aldrig under bilen när den lyfts upp på domkraften.
  • Använd endast uttaget på de utvalda områdena på bilen. Placering av jack i någon annan plats kan skada fordonets ram.