Steg-för-steg-instruktioner för undanröjande av en Ignition cylinderlås på en 1999 Pontiac Grand Am SE

December 11

Steg-för-steg-instruktioner för undanröjande av en Ignition cylinderlås på en 1999 Pontiac Grand Am SE


Som med nästan alla Pontiac fordon är 1999 Grand AM startade ur tändningslåset, som ligger till höger om rattstången. Tändningslåset finns inuti en cylinder, som är en nyckelkomponent till bilens elektriska / startsystem. Om cylindern inte fungerar, måste du ta bort den för att diagnostisera problemet. Du kan göra detta på bara några minuter från din förarsätet, att använda bilen tändningsnyckeln.

Instruktioner

1 Sätt din Grand Am nyckeln i tändningen och håll den i läge "Av".

2 Räta ut ett gem, stick in änden i den lilla cirkulära öppningen som finns till vänster om nyckelöppningen. Skjut klämman så långt det går och håll den där.

3 Vrid bilnyckeln till "ACC" och dra på både nyckeln och gem försiktigt glida cylindern ur facket.