Vad gör Misslyckades Tänd Timing Mean?

June 5

Vad gör Misslyckades Tänd Timing Mean?


Misslyckades tändinställningen innebär tidsinställningen för en bilmotor inspekterades och ligger utanför riktlinjerna för kontroll av föroreningar. Tidpunkten måste justeras för att passera en framtida inspektion.

Betydelse

Smog tekniker kontrollera fordon timing och utvärdera inställningarna. Timing justeringar, om det behövs, är lätt för mekanik att göra och bör inte kräva mer än ett par minuter av arbetskraft i de flesta fall. Timing specifikationer finns under huven på kamremskåpan eller bruksanvisningar.

överväganden

Konsumenterna bör noggrant välja en mekaniker för att justera tidsinställningar, som oärliga opportunist har ett rykte att utnyttja misslyckades tändinställningen för ekonomisk vinning. Andra åsikter rekommenderas, särskilt om mer än en enkel justering krävs.

effekter

Tändningsmatris avser den hastighet med vilken tändstift eld. Pluggarna bränna en viss mängd bränsle, och bränslet bryts ner och avges via avgassystemet. Större mängder av kolmonoxid är skapade när tidpunkten är ineffektivt, en omständighet som är skadliga för miljön.