Vad är en transport Bolt församling?

October 28

Vad är en transport Bolt församling?


Vagnbultaggregaten är gängade fästelement med en bult som har en rundad, kupolformat huvud. Bulten har en kvadratisk hals som sträcker sig från huvudet i riktning mot gängorna. En vanlig sexkantmutter eller vingmuttern tillåter aggregatet att hålla samman komponenterna. Detta aggregat kan dras åt med bara en nyckel.

Fungera

Vid användning i metallbearbetning, är vagnsbultar ofta kallad plogbultar. Dessa bultar måste gå igenom en fyrkantig öppning för att rymma halsen, som kommer att hålla bulten från att vrida när församlingens muttern dras åt.

överväganden

Vagnbultaggregaten används vanligen i snickeri och konstruktion; de är väl lämpade för att fästa två strukturella trä bitar tillsammans, särskilt när det krävs extra styrka. Den fyrkantiga hals sjunker in i träet som fästorganet dras åt, vilket förhindrar bulten från att vrida sig och försänkning bulthuvudet samtidigt.

typer

Vagnsbult aggregaten är tillgängliga i varierande grader av hårdhet, eller kvaliteter. Årskurser tre, fem och åtta är vanliga styrkor. Zink är den vanligaste beläggning för en vagnsbult. De finns också i kisel brons.