Hur man stänger av Bluetooth på en Samsung Slider

May 10

När du kopplar ett headset med din Samsung Slider eller Bluetooth-telefon, slås telefonen automatiskt på Bluetooth. Om du inte vill använda din Slider Bluetooth eller någon av dess funktionalitet, bör du stänga av den. När du kopplat ihop headsetet med telefonen, har du inte behöver faktiskt slå på den innan, så om detta är beläget på telefonen kan vara något förvirrande.

Instruktioner

1 Tryck på "Meny" -knappen.

2 Välj "Program", "Bluetooth" och sedan "Activation."

3 Välj "Off" där det står "På" för att stänga av Bluetooth på telefonen.