Diesel Technology Alignment

January 16

Diesel Technology Alignment


Huvudsyftet med förskott eller inriktningar i dieselteknologi är att producera ren diesel. Aktuella framsteg är resultatet av en ny ren diesel system, som innebär en kombination av framsteg i dieselbränsle, motor- och avgasteknik.

Bränsle

Sulfer innehåll i dieselbränslen gör styravgasanordningar ineffektiv. Nya bränsleraffinering teknik minskar svavelhalten i bränslen med 97 procent, vilket ökar effektiviteten i kontrollavgasanordningar och avsevärt minska utsläppen.

Motorn

Dieselmotorer utgör en mer effektiv konstruktion för bränsleförbränning i jämförelse med bensinmotorer. Gasmotorer använder tändstift för att antända bensin och dieselmotorer använder komprimeringsteknik. Komprimeringsteknik är renare och effektivare.

avgas~~POS=TRUNC

Med innehåll mindre svavel, nya avgasrening system fungerar bättre i ytterligare minska utsläppen. Partikelfällor är ett sådant system behandling. Fällorna fungerar på liknande sätt katalysatorer i bilmotorer. Som avgaserna passerar genom de fällor, det minskar utsläppen med 80-90 procent.