Vad är en H Pipe Exhaust användas för?

July 5

Vad är en H Pipe Exhaust användas för?


En H avgasrör fått sitt namn från sin form. Den har rätt och vänster rör kopplade till en inspark. H röret utgör en del av ett dubbelt avgassystem. Som en del av detta system, hjälper H röret för att hålla bilen motor säker.

Strukturera

Enligt Walker Support: s "Exhaust 101" artikel, H röret fäster vanligtvis antingen samlingsledningen eller en katalysator. Header rör samla avgaser från varje cylinder i bilen och hänvisa dem till H röret. Katalysatorer är avgasreningssystemen som minskar motor föroreningar. H röret fungerar som en av de mellanrören i ett dubbelt avgassystem, hjälper till att filtrera utsläpp och gaser från förbränningskamrarna i bilen.

Syfte

Enligt MOPAR Muscle Magazine artikel om Dodge Challenger avgaser, H pipe huvudsak tricks bilens dubbla avgassystemet att tro att det är större. Rörets tvåarmad strukturen skickar övertryck från gaser från en arm hos röret till den andra. Den gör detta när det inte finns någon avgaspuls på den andra sidan, som bygger upp mer tryck i röret än normalt. I en H rör, motorgaser följer minsta motståndets väg (rakt igenom varje rör arm) istället för att gå 90 grader genom varje rör och in i den andra halvan av den dubbla avgassystemet. H rörets tvåarmade systemet efterliknar också din motorns cylinderbankarna och hjälper till att balansera dem, enligt Street Directory hemsida. Detta är vad som gör H röret en effektiv del av ett dubbelt avgassystem.

X Pipe

Nyare bilar med dubbla avgassystem har ofta X rör i stället för H rör. Detta beror på att X-rör konstruktion är enklare än den hos H-röret. De två armarna kan gå på en enda plats, minska buller och synkronisera avgaspuls båda motorcylinderbankarna i stället för att växla mellan dem.

Enligt MOPAR Magazine, H rör är effektiva i dubbla avgassystem, men X rör förbättra gasrespons tid och jämna ut avgasflödet. Detta ändrar också bullret från den djupa morrande H röret ger en högre och jämnare ljud.