Så här ändrar SMS-varningar för Windows Mobile

July 6

Så här ändrar SMS-varningar för Windows Mobile


SMS står för Short Message Service, men du är mer benägna att höra det kallas textmeddelanden. Medan textmeddelanden är snabbare för att ta sig över korta meddelanden, gör de inte göra dig något bra om du inte vet att du har fått en. Det är där SMS-varningar kommer in. Din Windows Mobile-telefon ger dig möjlighet att välja den SMS-signal som du mest förknippar med ett nytt textmeddelande och skulle vara mest sannolikt att höra.

Instruktioner

1 Slå på Windows Mobile-telefon. Klicka på "Start" på startskärmen. Klicka på "Alla program". Öppna menyn Inställningar och klicka sedan på "Ljud".

2 Rulla listan över meddelanden i Ljud-menyn tills du hittar inställningen SMS-varning. Klicka fältet bredvid den.

3 Rulla listan över tillgängliga ljud för SMS-signal. Klicka på önskat ljud för att ställa in den för varje textmeddelande du får i framtiden.

Tips

  • Om du inte vill höra ett ljud när du får ett textmeddelande, välj "Ingen" för registreringen fältet.
  • Även om du kan välja något ljud i din Windows Mobile-telefon minne, undvika att använda hela musikfiler till din SMS-signal. Om du väljer en fullständig musikfil kommer hela filen spela varje gång du får ett textmeddelande. Detta kan vara störande eller irriterande när du tar emot frekventa eller flera SMS-varningar.