Ta bort förinstallerade iPhone Apps

June 8

Tekniskt sett kan du inte ta bort de ursprungliga program på en iPhone. Du kan ta bort program som du har hämtat till iPhone, men inte de program som har sina rötter i fabriksinställningarna för iPhone. Det finns dock ett sätt att flytta de ursprungliga appar till ett annat område, vilket ger intryck av de ursprungliga program som avlägsnas.

Instruktioner

Ta bort förinstallerade iPhone Apps

1 Tryck på valfri appikon försiktigt tills alla program börjar vicka. Ta bort fingret från den och sedan trycka ned fingret på den app du vill "ta bort". Dra ikonen till höger genom varje ikon sida tills du når den sista användbara icon sidan på din iPhone.

2 Upprepa denna process tills din iPhone hemsida har appar du vill att det ska innehålla. Du kan beställa program på den sista iPhone sidan genom att dra och släppa dem på iPhone sidan om du vill. Denna sista sidan har nu blivit din fritid appsidan som innehåller program du inte vill ha på din iPhone hemsida, men kan inte ta bort från din iPhone.

3 Tryck på hemsidan knappen på din iPhone och appar slutar vicka.