Hur man vidarekoppla samtal till ett nummer på en Blackberry

August 9

Hur man vidarekoppla samtal till ett nummer på en Blackberry


Aktivera vidarekoppling på en Blackberry smart telefon kan du ta emot telefonsamtal på en angiven telefonnummer som inte är ditt eget. För att göra detta, måste du först lägga till ett nummer för vidarekoppling till Blackberry, och sedan aktivera vidarekoppling till det telefonnummer. På så sätt kan du få viktiga telefonsamtal när du är borta från din Blackberry smartphone på en vanlig telefon eller annan smartphone.

Instruktioner

Lägga till ett nummer

1 Tryck på "Skicka" -knappen på Blackberry telefon. Tryck på "Meny" -knappen.

2 Klicka på "Alternativ". Klicka på "Vidarekoppling". Tryck på "Meny" -knappen.

3 Klicka på "Nytt nummer" och skriv in det nummer du vill att samtal vidarebefordras till. Tryck på "Meny" knappen på Blackberry. Klicka på "Spara".

Vidarekoppla samtal

4 Tryck på "Skicka" knappen på Blackberry telefon. Tryck på "Meny" -knappen.

5 Klicka på "Alternativ". Klicka på "Vidarekoppling".

6 Klicka på "vidarekoppla alla samtal." Välj det telefonnummer att ha samtal vidarebefordras till. Om du vill vidarebefordra endast obesvarade samtal till din Blackberry till ett annat nummer, klicka på "Villkorad" i "Vidarekoppla samtal" fältet och välj "Om upptaget", "Om inget svar" eller "om inte nås" alternativ, och telefonnummer som du vill att samtal vidarebefordras till.

7 Tryck på "Meny" knappen på handenheten. Klicka på "Spara".