Golf Cart Daily inspektion Checklista

January 13

Golf Cart Daily inspektion Checklista


Golfbilar används ofta för transport, leveranser och skyddspatrullering för företag och stora universitetsområden. De möjliggör kostnadseffektiv och snabb resa mellan byggnader. Kan köras på vägar, trottoarer och gräs, behöver de inte följa vägarna som traditionella fordon måste hålla sig till. För att bibehålla golfbil i gott skick, bör operatörerna genomföra en daglig utrustning och säkerhet inspektion.

Lights

Kontrollera att alla lampor är i funktionsdugligt skick. Detta inkluderar huvud, bromsar och bakljus samt blinkers.

däck

Kontrollera däcken för slitage, punktering och nedskärningar. Kontrollera att det finns tillräckligt med däcktrycket genom att använda en däcktrycksmätare. En visuell inspektion kan också visa om däcket verkar vara platt.

läckor

Kontrollera under vagnen för att se till att det inte finns några vätskeläckage. Flytta vagnen och kontrollera marken under för att se om den är våt. Om det finns en plats, kontrollera den med fingret för att se till att det är inte klart, vilket skulle tyda på kondens eller regnvatten.

Syn

Rengör vindrutan och speglar. Se till att speglarna är i rätt position för föraren.

Operationer

Se till att alla växlar fungerar felfritt. Kontrollera styrning och bromsar. I förekommande fall, se till att den omvända pip fungerar.