Hur man kan öka volymen på min iPod

February 1

När du först köpa en iPod och sätta musik på det, det finns enkla sätt att öka volymen. Du kan manuellt justera volymen direkt på din iPod och ställa in en maximal ljudnivå. Du kan också öka volymen på din iPod genom att ansluta din iPod till iTunes och öka volymen genom tillämpning. Se till att ta lämpliga försiktighetsåtgärder när du lyssnar på din iPod och hög volym och inte lyssna på låtar mycket högt under en lång tid.

Instruktioner

1 Manuellt öka volymen på din iPod genom att välja en låt och flytta klickhjulet mer åt höger. Nedanför låten kommer bli volymen. Fortsätt att flytta hjulet för att öka volymen mer.

2 Klicka på den övre knappen "Meny" på din iPod och klicka på "Inställningar" alternativet. Välj "ljudvolym" genom att trycka på mittknappen på din iPod. Du kan nu ange maximal volymnivå på din iPod. Du kan också öka volymen av din iPod via iTunes.

3 Anslut din iPod till datorn med USB-kontakten. Öppna iTunes på datorn och klicka sedan på din iPod bara nämna vara "enheter" rubrik.

4 Markera alla låt på ditt musikbibliotek på din iPod och sedan högerklicka på musen. Klicka på "Visa info" alternativet.

5 Gå till "Justering" och flytta markören till 100 procent. Klicka på "OK" för att spara ändringarna i volymjustering. Ta bort din iPod och sedan spela en låt på din iPod för att se till att volymen har ökat.