Hur att koppla upp en bil Horn

April 7

Hornet för din bil är en elektronisk anordning som aktiveras genom att trycka på mitten av ratten. När hornet ljuder svag eller inte längre fungerar, måste du installera en ny i bilen. Detta är en uppgift som du kan fylla i ett mindre än en timme. Däremot måste du först skaffa en ny bil horn från en automatisk leverans butik.

Instruktioner

1 Flytta bilen i ett garage eller annat område som omfattas, beroende på vädret.

2 Dra huvan spaken inuti fordonet och öppna huven. Ställa in stödstången för att hålla upp huven.

3 Koppla den positiva batterikabeln från batteriet. Lossa samband med skiftnyckel och ta kabel utanför terminalen.

4 Leta upp lager horn som är inne i motorrummet. Typiska platser för hornet är nära brandväggen, längs insidan av en främre stänkskärm eller precis bakom frontgallret.

5 Koppla bort strömkabeln från hornet.

6 Hitta den bult som används för att säkra hornet till ramen. Demontera bulten med nyckel. Ta den gamla hornet ut och den åt sidan. Ställ in nya horn på plats och dra åt skruven.

7 Anslut strömkabeln och anslut sedan batterikabeln till terminalen på batteriet.

Tips

  • Den elektriska kontakten på bilen horn är vanligtvis en spade kontakt.
  • Om du behöver skära ut nätsladden kan du använda en lödfritt kontakt för att ansluta till den nya horn.