1987 Camaro Problem

May 6

1987 Camaro Problem


Fabrikationsfel i 1987 Chevrolet Camaros har lett till återkallanden på grund av problem med fordonens bränslesystem, utomhusbelysning och säkerhetsbälten. Enligt National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), kan dessa säkerhetsfrågor orsaka personskador eller materiella skador.

Bränslesystem

År 2006 meddelade NHTSA en återkallelse av vissa 1984-1992 års modell Camaros att byta ut defekta Fram bränslefilter med artikelnummer G3727. En felfunktion i tätningarna på några av dessa filter kan göra att ett bränsleläckage, vilket skulle kunna leda till en brand.

Utomhusbelysning

År 2006 meddelade NHTSA en återkallelse av vissa årsmodell 1985-2002 Camaros med kombinationsersättningslampor byggda av Pro-A Motors på grund av ett fel som kan leda till en krasch. De gula reflexer på dessa strålkastare, blinkers och hörn lampor är för svag för att uppfylla federala säkerhetsnormer.

Säkerhetsbälten

Under 2009 General Motors återkallade några av dess 1984-1990 Camaros att reparera en säkerhetsbältets spänne fel som kan misslyckas med att skydda förare och passagerare i händelse av en olycka. Plast delarna av dessa spännen kan smälta i solen, vilket får dem att inte haka.