Hur man använder Sony DCR-DVD7 DVD Handycam videokamera

January 22

Hur man använder Sony DCR-DVD7 DVD Handycam videokamera


Sony Handycam DCR-DVD7 är en digital videokamera som använder mini DVD som dess lagringsmedium. Som med Sonys andra videokameror, är det en mångsidig kamera med ett antal funktioner och alternativ och möjlighet att ansluta till andra enheter för att visa och överföra digitala videofilmer och foton. Ändå begreppen som arbetar med driften av DCR-DVD7 är i stort sett densamma som med videokameror i andra format, och Sony har tagit fram att den kan användas med minsta möjliga krångel.

Instruktioner

Inspelning på film eller bilder

1 Skjut "Öppna" spaken framåt för att öppna skivluckan och laddar en inspelningsbar mini DVD etikettsidan ut och stäng locket. Slå på strömbrytaren och ställa in inspelningsläget på touch LCD-skärmen till antingen "Video" eller "VR" -läge ( "VR" läget ger fler alternativ, men skivan kan bara spelas i andra DVD-spelare som också har "VR "-läge).

2 Skjut "Power" -knappen till höger tills "Film" -ikonen tänds för att spela in video, eller "Kamera" -ikonen för foton. Tryck även och lyser upp "Easy" knappen för att komma Easy Handycam-läge, men bara standardinställningarna kan användas i det läget.

3 Tryck på "Rec start / stopp" -knappen för att börja spela in video, och tryck igen för att stoppa. Utnyttja de olika knapparna för att justera zoom och andra alternativ vid behov. Att ta bilder genom att trycka på "Rec Start / Stop" -knappen lätt för att justera fokus, och tryck helt för att ta bilden. En slutarljud hörs när fotot tas. Upprepa detta steg för att fortsätta att spela in fler videoklipp eller bilder.

4 Ställ kameran i ett stabilt läge och tryck på "Inställningar" och sedan "Avsluta" på LCD-skärmen för att slutföra skivan när du är klar för att visa den i andra DVD-spelare. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra avslutningsprocessen.

Uppspelning

5 Skjut "Power" -knappen till höger tills "Play / Edit" ikonen lyser upp. Välj "Film" eller "Kamera" längst ned på LCD-skärmen för att visa tillgängliga val från det formatet. Tryck på "pil upp" knappen på vänster sida för att visa tidigare val.

6 Tryck på val på skärmen som du vill visa och videor, tryck på "Play" för att börja uppspelningen. Tryck på andra tangenter på skärmen för att stoppa, pausa, spola framåt eller bakåt, eller gå vidare till ett annat val. Tryck på "P-Meny" och sedan "Volym" för att justera uppspelningsvolymen. För bilder, tryck på val för att visa det, och tryck på "Föregående" eller "Next" för att visa en annan.

7 Anslut den medföljande kabeln från A / V-uttaget på videokameran till en sammansatt RCA-ingång på en TV (eller videobandspelare ansluten till en TV) för att visa video och foton på TV: n med samma uppspelningsprocessen. Ställ in TV: n till den ingången inställningen för visning.

8 Mata ut skivan och ladda den på DVD-facket på en DVD-spelare (med mini DVD-adapter, vid behov) eller DVD-ROM-enheten på en dator för att spela upp innehållet på skivan i någon av dessa enheter, efter att skivan har varit avslutats. Eller genom att ansluta den medföljande kabeln från kameran till en USB-ingång på datorn för att visa eller överföra video och bilder, när du har installerat den medföljande programvaran.

Tips

  • Använd nätadaptern eller se till att batteriet är väl laddat innan du använder under en tidsperiod.
  • Tryck på "P-Meny" och välj "Clock Set" för att ställa in datum och tid vid första set-up. Den här funktionen ska visas på LCD-skärmen när du slår på kameran om den inte redan ställts in.
  • Rådgör med din bruksanvisning eller besöka Sonys supportwebbplats för mer detaljerade bruksanvisningar och avancerad meny och set-up alternativ för kameran.