Hur Ångra Sleep Funktion på en Sony TV

August 22

Många Sony TV är utrustade med en pausfunktion, som stänger av TV: n efter en viss tid. Syftet är att spara el i fall du somnar framför TV: n. Många har också timerfunktioner som utför mycket likartade arbetsuppgifter, vrida TV på och av på bestämda tider. Det kan vara besvärligt, men om du inte har somnat och TV plötsligt stängs av utan förvarning. Sony TV varierar kraftigt efter märke och modell, men de grundläggande instruktionerna för att avbryta sömn och timerfunktioner är mer eller mindre densamma.

Instruktioner

1 Kontrollera Sony fjärrkontroll för en knapp märkt "Sleep". Detta gör det möjligt att växla mellan sömn inställningar och bestämma hur länge du vill att TV: n att förbli på.

2 Tryck på "Sleep" -knappen. Du ser en rad komma upp på skärmen: vanligtvis 15 eller 90. När du trycker på den igen siffer förändringar rör sig upp och ner i steg om 15. Detta är det antal minuter TV kommer att finnas kvar på innan det går att sova. Som du bläddra igenom det, bör du se en inställning med orden "Sleep Off" visas på skärmen. Om du lämnar det där, bör sömn inställningen avbryta, så att du kan stänga av kvittning när du vill. Om du missar det, bara hålla trycka på "Sleep" -knappen. Den kommer att fortsätta att gå igenom alternativen tills "Sleep Off" visas igen.

3 Gå till timerfunktionen för att stänga av timern genom att trycka på knappen "Meny", sedan cykla igenom alternativen på skärmen tills du når inställningen "Program". Tryck på den, och sedan gå igenom till "Klocka / Timers" alternativet.

4 Markera inställningen "Timer 1" och tryck på knappen "+". Om det visar en viss tid, måste du avaktivera det. Använd uppåt- och nedåtpilarna och gå igenom de olika alternativen tills du kommer till "Off" inställningen. Lämna det där; som ska stänga av timern.

5 Upprepa processen med inställningen "Timer 2", lite längre ner "Klocka / Timers" menyn. Ställ in den till "Off" på samma sätt som du gjorde med inställningen "Timer 1".

6 Tryck på "Meny" -knappen när du är klar för att stänga menyn och återgå till skärmen. Du bör kunna se Sony TV som vanligt utan risk för att den stänger.