Byta Trunk Bromsljus i en 1995 Honda Civic

March 15

Alla vet att bromsljus är extremt viktiga funktioner i ett fordon. De är där för att hålla oss och andra förare säker, och när bromsljus bränna ut eller skadas, är det viktigt att vi ersätta dem så fort som möjligt. Byte av stammen bromsljus på en 1995 Honda Civic kommer inte ta lång tid, och allt du behöver för jobbet är en skruvmejsel och en ny glödlampa.

Instruktioner

1 Öppna stammen. Koppla bort elektriska kablar från nedhållande klämma genom att skjuta ut dem mot mitten av fordonet.

2 Lossa de två skruvarna från lamphållaren med en stjärnskruvmejsel. Ta bort lamphållaren från bromsljusenheten.

3 Kontrollera vilken lampa behöver bytas ut genom att någon trycker på bromspedalen när du tittar på lamporna.

4 Tryck lampan försiktigt i huset och vrid den moturs tills den lossnar.

5 Sätt den nya lampan i sockeln genom att trycka in något och vrida den medurs tills den låses på plats. Testa den nya lampan innan du flyttar till nästa steg.

6 Sätt tillbaka lamphållaren montering och sätta tillbaka den med de två skruvarna. Dra åt skruvarna med en stjärnskruvmejsel. Placera trådarna tillbaka i sin ursprungliga plats i nedhållande klämma. Stänga stammen.