Hur kan man kontrollera en generator med Husky Smart Charger

September 13

Hur kan man kontrollera en generator med Husky Smart Charger


En bilens generator ansvarar för att tillhandahålla elektrisk kraft till bilen när den drivs och för laddning av bilens batteri. När en generator börjar krångla, kan det vara symtom såsom ljusreglering strålkastare och intermittenta bortfaller i elkraft. Husky Smart Batteriladdare är avsedd att ladda ett tomt batteri. Det ger också ett diagnostiskt verktyg för generatorer. Kontrollera din generator med Husky laddaren tar bara några sekunder, men det kan berätta om generatorn behöver bytas ut.

Instruktioner

1 Placera Husky Smart Batteriladdare på en plan yta nära bilens batteri. Med motorn avstängd, klämma den positiva (röda) kabel Husky laddaren till den positiva polen på batteriet. Kläm marken (svarta) kabeln till någon omålad yta eller jordanslutning på fordonet. På vissa fordon den positiva batterikabeln är jordad. I positiv marksystem bör laddarens negativa kabel klämmas till batteriets negativa kabel och laddarens positiva kabel ska klämmas till en omålad yta under huven. Kontrollera din bil bruksanvisning för att avgöra om ditt fordon har en positiv jordningssystem.

2 Starta fordonet och stäng av alla tillbehör såsom radio och luftkonditionering. Slå på Smart laddare och tryck på knappen generatorn kontroll av Husky laddaren. Testet kommer att avslutas i fem sekunder. Om generatorn fungerar korrekt, "Good" visas på Smart Charger skärmen. Om generatorn är felaktig, kommer laddaren skärmen "Felaktig." Tryck på kontrollknappen generatorn igen för att avsluta testet. Om dina generatorn tester som felaktig, bör den bytas ut eller repareras.

3 Ta bort jordklämman från fordonet. Ta bort den positiva klämman från fordonet och stäng av Husky Smart Batteriladdare. Testet kan upprepas med alla tillbehör på att testa generatorn under en belastning.

Tips

  • Om båda testerna visar en bra generator, kan det vara ett problem med batterikablarna eller det kan finnas en grund i bilens elsystem.
  • Låt inte kablarna på Husky Smart Charger att kontakta rörliga delar som bälten i motorn. Det kan orsaka skada eller personskada.