Hur man installerar en bromsljuskontakt för en 2003 Chevrolet S10

June 19

Chevrolet utrustat S10 pickup lastbilar med en broms-strömbrytare för att styra funktionerna hos bromsljusen och koppla ur farthållaren. Effektbrytaren öppnas när bromspedalen är i den fullständiga upp- eller urkopplat läge. Som mul- trycket trycker ned bromspedalen för att trampa på bromsen, sluter strömställaren och sänder batterispänningen till de bakre bromsljus. Normalt slitage kan orsaka att kontakterna i strömställaren att korrodera eller båge, vilket leder till misslyckande.

Instruktioner

1 Öppna förarsidans dörr. Nå upp under förarsidan av instrumentbrädan med den nya bromsljusströmställaren i handen.

2 Rikta det elektriska kontaktdonet för bromsljusströmställare med slitsen i växeln. Tryck in kontakten ordentligt i brytaren tills den snäpper på plats.

3 Skjut bromsens tryckstång och broms strömbrytare på den stora stift på sidan av bromspedalen spak.

4 Rikta in skåran i tryckstången hållare med spåret i änden av bromsspaken pin. Tryck ner hållaren tills den snäpper på plats.