Hur man tar bort baksätet av en RX8

June 6

Det finns flera orsaker till att du kanske vill ta bort baksätet på Mazda RX-8. Du måste ta bort den om du behöver service på bränslepumpen, eftersom det finns en tillgång hål ligger under sittdynan. Du kan behöva dra större föremål. Borttagning av ryggstödet gör att du kan dra objekt i bålen och bakre kabinen samtidigt. Oavsett vad ditt resonemang är, kan du ta bort sittdynan och ryggstödet utan användning av verktyg.

Instruktioner

1 Greppa den vänstra övre hörnet av ryggstödet, och dra ut på den. Det finns en intryckningsfliken på baksidan av sätet som pressar in metallplåten av stammen ramen. När du drar på ryggstödet, drar fliken fri från ramen.

2 Greppa den högra övre hörnet av ryggstödet, och dra ut på den för att frigöra den andra intryckningsfliken.

3 Lyft upp på ryggstödet och ta bort det från RX-8.

4 Ta vänstra hörnet av sittdynan och dra upp den. Detta drar tryckfliken-in ut ur fotrummet.

5 Skjut din hand under upplyft del av sätet, och skjut den åt höger tills fliken blir hårdare. Tvinga sätet uppåt genom att trycka upp på undersidan av den. Detta dyker andra press under flik ur golvplattan. Upprepa detta steg tills du tar bort den tredje och fjärde press i flikar.

6 Lyft upp på sittdynan och ta bort den från RX-8.