Hur man rengör Panasonic VCR Record Head

April 28

Hur man rengör Panasonic VCR Record Head


En Panasonic VCR register och spelar upp VHS videokassetter för njutning på en TV. Med tiden kan bandhuvudena som läser den analoga signalen på videokassetten blir smutsiga och bygga upp en elektromagnetisk laddning som kan påverka bild- och ljudkvalitet. Resultatet visas ibland som taggiga snö rör sig över skärmen. Ljudet kan också vara dämpat eller ohörbara. Rengöring av inspelning och uppspelning på en Panasonic kräver en videobandspelare renare produkt, som är en VHS torr rengöringskassett med speciell tejp för att ta bort damm och smuts, samt att neutralisera all elektromagnetisk laddning som kan påverka videokvaliteten och ökar risken för band fastnar inuti utrustningen.

Instruktioner

1 Sätt in kassetten i Panasonic VCR på samma sätt ett videoband skulle föras in i komponenten. Tryck på "Play" på Panasonic VCR främre kontrollpanelen.

2 Spela rengöringsbandet i 20 till 30 sekunder, beroende på uppdrag med visst märke renare.

3 Mata rengöringskassetten och sätter i en förinspelad tejp för att testa uppspelning. Om en suddig bild och dova ljud kvar, mata ut bandet och sätt rengöringskassett för en andra passage över VCR inspelning och uppspelning huvuden. Beroende på hur smutsig huvudena har blivit, kan det krävas två rengöringscykler med en kemtvätt kassett för att avlägsna damm och smuts.

Tips

  • Regelbunden inspelning samt uppspelning av äldre VHS-band kommer att kräva mer frekvent rengöring av på Panasonic VCR.
  • Överanvända en torr kassett renare kan orsaka för tidig VCR fel, enligt uppgifter från High Tech Productions.