Hur du aktiverar Bluetooth på en Blackjack II

May 3

Hur du aktiverar Bluetooth på en Blackjack II


Samsung Blackjack II är en smartphone enhet som tillåter användare att ringa samtal och skicka meddelanden som om du använder en vanlig mobiltelefon, och organisera kontakter och annan viktig information som om du använder en handdator. En av de funktioner som finns på Blackjack II är Bluetooth kompatibilitet, vilket gör det möjligt för användare att ansluta till ett Bluetooth-headset och driva telefonen handsfree. För att kunna använda Blackjack II med ett Bluetooth-headset, måste du slå på Bluetooth-funktionen på telefonen.

Instruktioner

1 Tryck på funktionsknappen med "Start" över den på LCD-skärmen, och sedan på funktionsknappen med "More" över det. En meny med alternativ visas på skärmen.

2 Välj Inställningar> Mer ...> Anslutningar> Bluetooth> Bluetooth. Alternativen Bluetooth aktivering finns i denna meny.

3 Öppna Bluetooth-menyn genom att trycka på funktionsknappen under ordet "Meny" på LCD-skärmen.

4 Välj "Aktivera Bluetooth" för att aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och välj "Done". Telefonen är nu inställd för att ansluta till ett Bluetooth-headset.

Tips

  • För att spara på batteriet genom att stänga av Bluetooth-funktionen på din Blackjack II när det inte används. Du kan stänga av Bluetooth-funktionen genom att använda samma stegen ovan och välja "Stäng av Bluetooth."