Vad är en kabel Gauge?

October 16

Vad är en kabel Gauge?


Kabel mätare hänvisar till diametern av en elektrisk kabel, såsom den som används för att bära en signal från ett modem till datorn. En runda, platta instrument som kallas en trådtjocklek har små perforeringar i olika storlekar runt dess kanter, och gör det möjligt att mäta mätaren någon tråd.

Historia

Standarden trådspåriga system som används i USA kallas American wire gauge eller AWG. Det har använts sedan mitten av artonhundratalet.

Egenskaper

Generellt gäller att ju bredare elkabeln (tillverkad av koppartråd), desto mer ström det kan säkert leda från en källa av el till en apparat eller armatur och högre elektrisk resistans har.

Skala

AWG nummer löpa från 0000 till 40. De mäter fast tråd samt kabel som består av flera delar av tråd vävs samman. Ju högre gauge nummer, desto tunnare kabeln.

Användning

Det är standard kabel mätare för vanliga användningsområden. AWG 24-kabel, till exempel, används för datornätverk. Koaxialkabel mäts på RG ( "radio guide") skala, med standarden för kabel-TV och kabelmodem vara RG6.

märkning

Mätaren Numret är tryckt i intervaller på själva kabeln för enkel referens. Det är också tryckt längs kanterna av trådtjocklek, ett instrument som finns i någon bra hårdvara eller elektrisk affär.