Hur ringer jag en BlackBerry utomlands?

November 25

Hur ringer jag en BlackBerry utomlands?


Det finns två typer av utlandssamtal. Den första är ett samtal som du gör till ett annat land från ditt hemland. Den andra är ett samtal som du gör till alla telefonnummer när du besöker ett annat land. I båda fallen måste du ringa din BlackBerry telefonen en lite annorlunda, att lägga till en landskod till den vanliga telefonnummer.

Instruktioner

1 Slå på din BlackBerry telefon och vänta på att startskärmen visas.

2 Tryck på den gröna samtalsknappen för att ta fram samtalsmenyn.

3 Slå ett plustecken. Slå landskoden för det telefonnummer du vill ringa. Slå telefonnummer som du försöker nå.

4 Tryck på den gröna samtalsknappen för att påbörja samtalet.

Tips

  • Internationell roaming är en avgift som vissa mobila tjänsteleverantörer gäller om din BlackBerry telefonen ansluts till ett mobilnät i ett främmande land. Om du använder din BlackBerry telefon för att ringa ett utländskt nummer i ett främmande land, kommer du vanligtvis att debiteras för både utlandssamtal och internationell roaming.
  • Internationella samtal är i allmänhet faktureras separat från din vanliga mobiltjänsteavtal. Var noga med att diskutera räntan för utlandssamtal med din mobiloperatör innan samtal i, eller till, ett annat land.